corporate website egin.nl

Websites
Com Op bouwt websites op basis van WordPress, op dit moment de standaard op het gebied van ‘content management’ . WordPress is eenvoudig in gebruik voor degene die de website bij moet houden en is gratis. Bovendien is de website op een computer, laptop en telefoon optimaal te bekijken: de website is responsive. Er zijn veel plug-ins verkrijgbaar, gratis en betaald, die de mogelijkheden van de website kunnen uitbreiden. In goed overleg en op basis van uw wensen maken wij een website binnen de bestaande mogelijkheden en budget. Voorbeelden van door ons gemaakte websites zijn www.egin.nl, www.deboer-fci.nl, www.mbadministratievedienstverlening.nl, www.kmuitgevers.nl en nog veel meer. We maken ook webshops, bijvoorbeeld www.jachtwerfzutphen.nl en www.kmuitgevers.nl/winkel en ticketing websites