Voorbeeld leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid
lid a Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen welke de afnemer bij ’uw bedrijf’ plaatst.
lid b Indien de afnemer naar zijn algemene inkoopvoorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk is ingestemd.
lid c Onder afnemer wordt elke natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld, welke een bestelling plaatst bij ’uw bedrijf’ hetzij via de website hetzij rechtstreeks aan het adres van ’uw bedrijf’.
lid d ’uw bedrijf’ behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
lid e Bij bestelling geeft de afnemer aan akkoord te gaan met deze en de algemene voorwaarden van ’uw bedrijf’.
2. Totstandkoming overeenkomsten
lid a Na het plaatsen van een bestelling gaat ’uw bedrijf’ ervan uit dat een overeenkomst tot levering en afname is aangegaan.
lid b ’uw bedrijf’ heeft behoudt zicht het recht voor om deze overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.
3. Prijzen
lid a Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. Indien BTW van toepassing is, zijn prijzen inclusief BTW. Binnen Nederland zijn de prijzen inclusief verzendkosten, buiten Nederland wordt er een vast bedrag berekend in de tegemoetkoming van de verzendkosten.  Al onze prijzen op de webpagina’s zijn onder voorbehoud in verband met valutakoersen of prijsveranderingen. Als er een prijsverandering is opgetreden wordt u automatisch bericht voordat uw bestelling wordt verzonden.
lid b De afnemer is de prijs verschuldigd die in welke publicatie van ’uw bedrijf’ dan ook is opgenomen.
4. Betaling en levering
lid a Bij de bestelling ontvangt de afnemer op verzoek een factuur tbv. van haar administratie.
lid b Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd na ontvangst van het volledige factuurbedrag.
lid c Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de afnemer wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
lid d Leveringen vinden plaats op het door de afnemer tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
lid e Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden en prijzen gelden.
lid f De afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
lid g Wanneer producten beschadigd aankomen is ’uw bedrijf’ alleen verantwoordelijk als de producten niet goed verpakt verzonden zijn.

April 2020